Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w kwietniu 1997 roku i jest placówką wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych.
Dom funkcjonował w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 31.12.2019 r., od 01.01.2020 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Bartoszyce.

W ramach bieżącej działalności oferuje zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane do możliwości Uczestników, mające na celu wypracowanie i podtrzymanie posiadanych umiejętności w zakresie umiejętności społecznych oraz funkcjonowania w życiu codziennym, rozwijania zainteresowań, organizacji czasu wolnego oraz poradnictwo psychologiczne i zajęcia usprawniające.

Placówka podejmuje działania mające na celu szeroko rozumianą integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych nierealizujących obowiązku szkolnego, posiada 55 miejsc statutowych. Zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 według tygodniowego harmonogramu pracy sal terapeutycznych.

Skip to content