Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół składający się z kierownika i pracowników placówki.

 

Data sporządzenia: 2023-03-30

 

Dostępność architektoniczna:

Budynek: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce.

Parking ogólnodostępny znajduje się przy budynku. Na parkingu wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Środowiskowy Dom Samopomocy usytuowany jest w budynku pięciokondygnacyjnym, w którym w części funkcjonują również inne instytucje, do których prowadzą odrębne wejścia.

Do placówki można wejść trzema wejściami, jedno znajduje się od strony ul. Pieniężnego, dwa po drugiej stronie budynku. Przed dwoma wejściami do placówki (po jednym z każdej strony budynku) zawieszone są tablice informacyjne. Przed trzema wejściami znajdują się podjazdy dostosowane do wjazdu do budynku osób na wózkach inwalidzkich. W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

Pomieszczenia ŚDS-u znajdują się na niskim parterze oraz na parterze budynku. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych. Wewnątrz budynku znajdują się dwie windy. Pomieszczenia ŚDS-u, w tym pomieszczenia sanitarne (łazienka i toalety), pozbawione są barier architektonicznych i wyposażone są w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością ruchową.

 

Informacje dla osób głuchych, głuchoniemych, głuchoniewidomych:

Ośrodek posiada wykwalifikowane osoby do obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych (stopień podstawowy polskiego języka migowego). Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem ŚDS-u proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie (ul. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce.), telefonicznie 89 762 97 83 lub e-mailowo (sds@sds.bartoszyce.pl).

 

Informacje dla osób niedowidzących lub niewidomych:

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Prawo wstępu z psem asystującym.

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.

Pomoc w zakresie poruszania się i funkcjonowania w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy ŚDS-u.

 

Dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych:

Strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W kwestii niedostosowania do wymagań „Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” stosuje się art. 8.1. tejże ustawy.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt mailowy (sds@sds.bartoszyce.pl) lub telefoniczny 89 762 97 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej w formie cyfrowej.

Skip to content